Schadeformulier

Wil je een autoschade of reisschade melden? Dat kan helaas (nog) niet via het online schadeformulier.

Klik hier om het juiste formulier te downloaden. Het ingevulde formulier kun je samen met eventuele bewijsstukken of foto’s naar ons mailen. 


Met het versturen van dit schadeformulier verklaar je:

• Onderstaande vragen naar beste weten en naar waarheid te hebben ingevuld

• Geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen

• Eventuele aanvullende informatie te verstrekken indien de verzekeraar dit vraagt, zodat de verzekeraar de schade goed kan beoordelen en vaststellen of er dekking is.

© Zondag Advies 2018  |  algemene voorwaarden  |  privacy-verklaring  |  contact  |  KvK: 11070410  |  ontwerp door Jan & Sien